در قرن حاضر نقش مهم و بی بدیل فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات ناشی از فقر، نابرابري، بيسوادي و غیره به باوری جهانی تبدیل شده است. در اين راستا اين فناوري مي تواند بخشي از استراتژي ملي توسعه در هر كشور قلمداد گردد. در حال حاضر با توسعه شبكه هاي ارتباطي اينترنت و رشد وب سايت ها، امكان ايجاد ارتباط ميان پايگاه هاي اطلاعاتي فراهم و موجب ايجاد جريان بي سابقه تبادل اطلاعات شده است. در اين راستا بسياري از سازمان ها و نهاد هاي بين المللي به تحقق و ايجاد مراكز داده دست زده اند. با ايجاد اين مراكز امكان به اشتراك گذاري عمومی منابع داده به صورت يكپارچه و پويا فراهم مي گردد. ارایه انواع سرویس های خدماتی، اطلاع رساني، تجزيه و تحليل داده ها و در نهايت نمايه سازي آنها در محيط ايمن از جمله اهداف ایجاد اين مراكز مي باشد. به طور كلي مراكز داده به عنوان مكاني امن به منظور ذخيره سازي، مديريت و تبادل اطلاعات ديجيتال و همچنين فراهم آوردن سرويس هاي كاربردي يا مديريت جهت پردازش اطلاعات به كار مي روند.

شركت توسن نيز طي سال هاي اخير ضمن توجه به اهميت مراكز داده، سعي بر شناخت، طراحي و ايجاد چنين مراكزي با استانداردهاي بين المللي و ملي داشته و به عنوان اولين قدم، ديتا سنتر بانكي خود رادر سال 1384به بهره برداري رساند. اين مركز داده، در حال حاضر ميزبان بسياري از بانك ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي بوده و خدمات مختلفي به آنها ارایه مي نمايد.

شركت توسن در جهت توسعه خدمات و محصولات خود ابتدا با تاسیس دپارتمان دیتا سنتر  و سپس در قالب شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس با بهره گيري از نيروهاي متخصص و برقراري ارتباط با شركت هاي بين المللي، ضمن كسب آموزش هاي بيشتر، طراحي، ساخت، تجهیز و بهره برداری از مراكز داده برای دیگر سازمان ها را به صورت رسمي آغاز كرده و با طراحي و ايجاد چندین ديتاسنتر در سال هاي اخير، خود را به عنوان يكي از پيشگامان اين تكنولوژي در كشور معرفي نموده است.